2010. 12. 01.

EU a javából!

1 komment

Magyarország 2011. január 1.- én kezdi meg soros elnökségi idejét az Európai Unióban. Uniós pályafutásunk legfontosabb fél éve vár ránk, az ország vakító reflektorfénybe kerül, mondhatnánk, hogy soha vissza nem térő alkalom előtt állunk, hiszen 20 évre előre tervezni, talán még nyugaton sem szokás. Na de lássuk, mit is jelent az, ha egy ország az unió forgatókönyvében főszerepet játszik!

Az uniós tagállamok körében általánosan elfogadott nézet, hogy az első soros elnökség egyfajta tűzkeresztség: akkor érthetjük meg igazán ezt a bonyolult döntéshozatali mechanizmust, ha egyszer már irányítottuk. Hajlamosak vagyunk kibérelni a feketebárány jelmezt Brüsszelben, de végre eljött az alkalom, hogy ne csak a kilengéseink miatt válljunk ismerté. Az elnökség politikai, diplomáciai, szakmai és kommunikációs feladatokat egyaránt jelent, illetve az ezekben elért sikerek vagy kudarcok az ország egész megítélését befolyásolhatják. Beszélni fognak rólunk! Tudni kell, hogy a felelősség sem lesz kevesebb mint a ránk irányuló figyelem, mert amellett, hogy a soros elnök az Unió külső képviseletében vezérürüt játszik, az Unió intézményein belül a fontosabb posztok kiosztása, az üléseken való elnökölés valamint a napirendre kerülő ügyek összeállítása is az ő feladatkörét képezik. Tehát az elnökség rengeteg szervezéssel jár, kormány és államfők fogják benépesíteni pl. az elnökségi támaszpontnak szánt Gödöllőt, hiszen a Miniszertanácsok mellett az Európai Tanács üléseinek egy része is hazánkban zajlik majd.
Bár első látásra a feladatok csupán jelképesnek tűnnek, sok esetben ez a fajta háttérmunka adja meg az EU politikai irányvonalát.

Trió másnéven Trojka elnökség

Az eu.-s híreket olvasgatva, akaratlanul is felmerül a kérdés, hogy mégis az emberbaráti szereteten kivül, mi közünk nekünk a belgákhoz és a spanyolokhoz!? Egy oroszos hangzatú szóval, a “trojka”.-val csinálnak belőlünk édeshármast. De miről is van szó valójában?
A Lisszaboni Szerződésben az EU 27 tagállama rögzítette, hogy a hathavonta cserlődő elnöki rendszert ún. „trió elnökség“ , “trojka” váltja fel. A három egymást követő elnökségi tagállamnak kötelessége közös programot kialakítani. A rendszer célja, hogy biztosítsák az ügyek folyamatosságát, és az együttműködést a trió országai között. Jelenleg is a spanyol-belga-magyar hármas elnökség zajlik, aminek éppen a közepén járunk. Az elnökség szempontjából mindig kivételesen fontos a megelöző és a következő soros elnök szerepe. A „múlt a jelen és a jővő“ képviselői 18 hónapra mindenképpen szövetséget kötnek, közös célokat fogalmaznak meg, közös ügyekben gondolkodnak. Nyomatékosítanunk kell, hogy ez egy másfél éves folyamat, ami minden szempontból együttműködést igényel, a hat hónapos periodusok csak az igazságos munkamegosztást szolgálják. Tehát a pálinka a csoki és a bika a mi esetünkben kéz a kézben jár.
Még a Külügyminisztérium is kimagaslóan jó csoportnak tartja a spanyol-belga-magyar triót , egymást jól kiegészítő trojka lesz. Három különböző térség, három különböző EU integrációs tapasztalat fog együttműködni.
Az elnökségi trojka alapvető vázát a 18 hónapos közös elnökségi program határozza meg. Az programnak illeszkednie kell az EU általános napirendjébe. A keretprogram kialakítása az elnökség ideje alatt napirendre kerülő nagy politikai dossziék, jogalkotási javaslatok, uniós események, főleg állam- és kormányfői, valamint miniszteri szintű találkozók tervezését jelenti. A magyar elnökség programjának tartalma nagyrészt kötött. A már most előre látható témák az Unió rendes működéséből, a már zajló folyamatokból és a tárgyalás alatt álló jogszabályokból fakadnak. Mégis a program irányvonalát részben az Európa 2020 program adja, mely kohéziós politikával foglalkozik, az Energia és Klíma csomag, a Roma stratégia, a Vízpolitika valamint hihetetlen sikerként könyvelhetnénk el, ha a horvát csatlakozás vagy a román-bulgár shengeni határ kitolás is a mi nevünkhez kötödne.

A hallgatói uniós sikersztorik egyik besztellerje Ijjas Flóra esete, aki PHD tanulmányokat folytat jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetemen. A fentartható fejlődés és a klíma változás témákban szaktekintélynek számító Flóra, jelenleg Cancunban a klímacsúcson tevékenykedik, mielőtt elfoglalná az uniós szakbizottságba delegált expert csoportjában az elnöki helyét. Az állás nem fél évre szól, és nem nehéz érzékelni, hogy mekkora lehetőséget kapott 25 évesen a földet személyes jóbarátjaként számon tartó Flóra.

Az Eu nem csak lehetőség, hanem kihívás is az országnak. Egy sikeres elnökségi félév bebetonozhat minket Brüsszelben a dédelgetett kedvencek közé. Újonnan csatlakozó országként enyhe hendikeppel indulunk, de a magyar virtust ismerve nem lesz gond, minden adott, hogy dicséretesre vizsgázzunk az Európai Unióból!